У Г О Д А
про  спільну  взаємодію  та  діяльність

2009 р.

Одеське обласне козацьке товариство «Південний оперативний козацький округ» в особі Головного Отамана, генерал-полковника козацтва Солодських Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Міжнародна громадська організація «Міжнародний комітет всеукраїнського козацтва» в особі Верховного Отамана, Голови комітету з Міжнародних відносин Ради Українського козацтва при Президентові України – Соколова Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали угоду про спільну взаємодію і діяльність на принципах конфедерації:

 

 1. Мета угоди
 1. Загальний розвиток і утвердження Українського козацтва як народної сили, спроможної зробити певний внесок у консолідацію суспільства та зміцнення соборної самостійної Української держави;
 2. Формування спільних шляхів у реалізації державних програм;
 3. Втілення на всіх рівнях суспільного життя країни української національної козацької ідеї, плекання любові до України, історії українського народу та його культури;
 4. Виховання молодого покоління в дусі українського козацького лицарства, шляхетності, відданості українському народові, фізичному та моральному ставленню юної особистості, спортивному й військово-патріотичному вишколу майбутнього захисника незалежної держави України;
 5. Дослідження проблем історії українського козацтва;
 6. Охорона об’єктів культурної спадщини;
 7. Ефективна реалізація статутних завдань та повноважень сторін;
 8. Громадський та економічний розвиток сторін.

 

 1. Напрямки розвитку

 

 1. Формування в українському суспільстві особливого духовного, психологічного, фізичного й інтелектуального типу козака, який поєднував би в собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму з фізичною міццю, витривалістю та вишколом;
 2. Об’єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості у використанні виховних і культурних традицій Українського козацтва;
 3. Допомога органам державної влади та місцевого самоврядування у ствердженні державності України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки;
 4. Залучення козацтва до участі в оборонній системі України, охороні громадського порядку і державного кордону;
 5. Сприяння зміцненню Збройних Сил України, інших військових формувань та силових структур, а також системи цивільної та територіальної оборони;
 6. Проведення дослідження історії Українського козацтва, його ролі у боротьбі за українську державність, підготовка і видання науково-популярних творів, пов’язаних з історією Українського козацтва;
 7. Проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, читань з проблем історії та культури Українського козацтва, популяризація наукових досліджень, використання їх у сфері освіти й виховання;
 8. Створення об’єктів музеєфікації, об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з історією Українського козацтва;
 9. Організація і проведення військово-патріотичних заходів;
 10. Вивчення народної творчості, створення та розвиток мистецьких самодіяльних колективів і проведення фестивалів козацької творчості;

 

 1. Сприяння проведенню заходів у сфері фізкультури, спорту і туризму, розвиток та популяризація видів спорту, заснованих на козацьких традиціях;
 2. Розробка та запровадження нових туристичних маршрутів;
 3. Сприяння розвитку історичних, патріотичних, культурних та інших традицій українського козацтва.

 

 1. Предмет Угоди
 1. Здійснення представництва по захисту прав, свобод та законних інтересів членів обох організацій в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських та інших організаціях;
 2. Забезпечення охорони громадського порядку і державного кордону, здійснення заходів із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров’я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;
 3. Здійснення разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;
 4. Здійснення науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи;
 5. Утворення та розвиток козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведення фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових мистецтв;
 6. Створення документальних та художніх фільмів, присвячених історії українського козацтва та подіям козацької доби;
 7. Здійснення заходів з розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов’язаних з оглядом місць та об’єктів, що відображають історію та традиції українського козацтва;
 8. Здійснення заходів із військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин;
 9. Проведення фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді. Організація дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведення фізкультурно-оздоровчого комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;
 10. Реалізація заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;
 11. Підготовка та випуск сувенірної продукції пов’язаної з історією українського козацтва;
 12. Сприяння загальної роботі сторін в напрямках духовного, морального та військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до захисту Вітчизни.

 

 1. Зобов’язання сторін

 

 1. Сторони представляють інтереси один одного перед третіми особами в державних органах влади, законодавчих, правоохоронних структурах та в інших політичних та громадських організаціях згідно з довіреністю, виданою керівником організації – сторони цієї Угоди, з переліком конкретних довірених від організації питань.
 2. Питання видачі довіреності розглядаються у кожному окремому випадку за необхідністю.
 3. Передача повноважень іншій організації чи особі не допускається.
 4. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформаційними та аналітичними матеріалами. Надавати консультаційні послуги.
 5. Сторони домовились про можливість надання один одному фінансової допомоги після розгляду цього питання керівним органом (згідно зі Статутом) та укладання інших умов господарського та цивільного характеру: займу, охорони, маркетингу, відбору кадрів та їх навчання, консалтингу, юридичної допомоги, оренди (суборенди), передання майна у тимчасове користування та інше.
 6. Ця Угода є конфіденційною і всі дії Сторін по спільній діяльності та взаємодії розголошенню не підлягають. Не розголошуються третім особам також домовленості про наміри сторін.

 

 1. Сторона не несе відповідальності за дії сторін – порушника цієї Угоди. Питання та спори, що виникають, розглядаються Сторонами шляхом взаємних переговорів. Втручання третіх осіб не допускається.
 2. Ця Угода перестає діяти у разі порушення Стороною (Сторонами) вищевикладених умов або бажання однієї із Сторін припинити діяльність або взаємодію.
 3. Сторона – порушник повинна відшкодувати моральні збитки та не має права використовувати здобуту внаслідок спільної діяльності та взаємодії інтелектуальну власність партнера – Сторони. Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.

 

 

 

Одеське обласне козацьке товариство
«ПІВДЕННИЙ ОПЕРАТИВНИЙ КОЗАЦЬКИЙ ОКРУГ»
65085, Одеська область, м. Одеса, вул. Самарська, буд. 2,  ЄДРПОУ-34599387.
Р/р 26003132430401, філія «ОРУ» банку «Фінанси та Кредит», ТОВ, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 33, МФО-328823.

ГО «Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтва»
65078, м.Одеса, вул.Терешкової,21
ЄДРПОУ 33659303

р/с 260011483
2-е Отд. Фил. АБ «Укргазбанк» м.Одеса
МФО 328588

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

"Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтвa"