Звернення віце-прем’єр міністру України з гуманітарної політики В. П. Семиноженко

12.05.2010г.№ 0906

Віце-прем’єр міністру  України
з гуманітарної політики
В. П. Семиноженко

 

 

Шановний Володимире Петровичу!

Звертаюсь до Вас як громадянин вільної, незалежної України, який бачить своє майбутнє в побудові демократичної держави – рівноправного члена Європейської спільноти, могутньої,  впливової та процвітаючої.
На жаль, на шляху державотворення існує багато об’єктивних та суб’єктивних  перешкод, які іноді пов’язані з меркантильними інтересами деяких політиків та урядових чиновників, що далекі від державних. Дії цих посадовців спричиняють невиправні втрати, які суттєво знижують  рівень національної безпеки України, затримуючи її прогресивний розвиток.
Відвертим прикладом таких дій є ситуація, що склалася  навколо найстарішого військового закладу України – Одеського інституту Сухопутних військ, який  Ваша політична сила  послідовно захищала.

Військовий інститут веде свою історію від часів заснування Одеського кадетського корпусу з 1899 року і є правонаступником Одеського інституту Сухопутних військ, де впродовж 110 років гартувалась школа військової освіти. В цей же час у Львові було відкрито австрійську школу кадетів піхоти, а згодом був розташований польський кадетський корпус, випускники яких здійснювали експансію проти православного населення західної України.

Одеський інститут Сухопутних військ, який заснований Постановою Кабінету Міністрів України за № 490 від 1992 року на базі трьох вищих військових училищ як якісно новий навчальний заклад, має глибоке історичне коріння, на його базі більше століття готувалися для країни загальновійськові, артилерійські, зенітні командири та військові інженери. З 1865 року на теренах сучасного інституту з'явилося перше військове училище й Православний Храм. Самі стіни Одеського інституту Сухопутних військ дихають історією, два центральних корпуси мають історичну цінність як пам'ятки архітектури - будівлю Одеського кадетського корпусу збудовано на межі ХІХ-ХХ століть, а будівлю Сергієвського артилерійського училища - у 1912 році. Військові традиції були збережені і за радянських часів, зі стін Одеських училищ вийшло більше ста Героїв Радянського Союзу, а більше 500 випускників дослужилися до генеральських зірок.

Таким чином, вже на час заснування інституту природно склався комплекс підготовки офіцерів Сухопутних військ практично за всіма фаховими командними й інженерними спеціальностями. Впродовж усіх років існування інституту у звітах роботи Державних комісій, відмічалися високий науково-педагогічний потенціал, якісна навчально-методична база та високий рівень навчання курсантів. З часів створення цей вищий військовий навчальний заклад підготував для ЗС України понад 6000 офіцерів.
Тому цілком закономірним і головне - державним - було рішення Уряду щодо визначення базовим вищим навчальним закладом Сухопутних військ ЗС України Одеський інститут Сухопутних військ.
Очевидно, що в історії знищення Одеського інституту Сухопутних військ непомірковані політики, поряд з державними урядовцями й у взаємодії з місцевою владою мали за головну мету не ефективне реформування системи військової освіти, а отримання «дешевих», недалекоглядних політичних виграшів й власних прибутків за рахунок розподілу земельних ділянок інституту, що вивільнялися в наслідок його ліквідації.

Так, у травні 2005р, були кардинально змінені усі попередні рішення щодо створення базового вищого навчального закладу Сухопутних військ Збройних Сил України. Так, 26 травня 2005 року Кабінетом міністрів України, під керівництвом Ю.Тимошенко, була прийнята Постанова №381. Третім пунктом цієї постанови передбачена повна ліквідація Одеського інституту Сухопутних військ  та створення замість нього військового навчального закладу - Львівського інституту Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка". Положення постанови Кабінету Міністрів №381 від 26.05.2005 р. в частині    щодо    ліквідації    Одеського    інституту    Сухопутних    військ    було    відверто необґрунтованими, не мали ні економічних, ні правових, ні військових підстав, що без сумніву, негативно вплинуло на систему військової освіти і загалом на стан кадрового забезпечення воєнної сфери національної безпеки держави.

В наслідок цих сумнівних урядових рішень з'явилася ціла низка документів, які суперечать один одному, але усі були направлені на прискорену ліквідацію Одеського інституту Сухопутних військ.
Дякуючи зусиллям  багатьох громадських організацій, зверненням у засобах масової інформації громадян Одеси, ветеранів військової служби та бойових дій вдалося відвернути остаточне знищення Одеського інституту Сухопутних військ. Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 30 серпня 2006р., № 1254 щодо реорганізації Одеського інституту Сухопутних військ у Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету. Керівним складом інституту сумісно з ректоратом Одеського Національного політехнічного університету була розроблена Концепція розвитку Одеського військового інституту у складі університету. Але її зміст, на жаль, був вихолощений, а тим часом ліквідація Одеського інституту Сухопутних військ була доведена до свого логічного кінця, хоча й до цього часу ще немає акту ліквідації інституту.
Кабінетом Міністрів України , 5 вересня 2007 року було видано постанову № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ». Названою постановою було справедливо відновлено Одеський орден Леніна інститут Сухопутних військ та Міністерству оборони України доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті. Але, на жаль, ця постанова уряду була відмінена Указом Президента Ющенка В.А.
У наслідок цього в Одесі був створений вищий військовий навчальний заклад, який не відповідає потенційним можливостям університету та інституту Сухопутних військ, має ряд суттєвих недоліків, перш за все - за своєю структурою, яка не передбачає підготовку курсантів за військовими спеціальностями, що ставить під загрозу можливість його існування. За затвердженою структурою не можливо створити життєздатний вищий військовий навчальний заклад, який би в повній мірі відповідав вимогам Законодавства України в сфері освіти і науки.

Вважаю, що базу інтеграції Одеського інституту Сухопутних військ, який має досконалу навчальну та методичну базу, досвідчений професорсько-викладацький склад в Одеський національний політехнічний університет, повинні складати споріднені напрями та спеціальності підготовки фахівців, які будуть сприяти підвищенню якості та поглибленню професійної підготовки майбутніх офіцерів.
Військовий інститут не буде ефективним та дійсно відповідати критеріям вищого військового навчального закладу за відсутністю державного замовлення на підготовку майбутніх офіцерів. Тому, цілком природною є організація в інституті підготовки курсантів з використанням науково-педагогічного потенціалу університету та Одеського інституту Сухопутних військ. В Військовому інституті доцільно організувати підготовку фахівців аеромобільних військ, військ спеціального призначення, військової розвідки та військової логістики, виходячи з того в інституті існували відповідні факультети з досвідченим науково-педагогічним складом та розвинутою матеріально-технічною базою навчання. Утворений вищий військовий заклад буде у Південному регіоні України оплотом державності та славетних військових традицій українських вояків.

Організація підготовки офіцерів за цими військовими спеціальностями не буде суперечити концепції створення базового вищого навчального закладу Сухопутних військ Збройних Сил України і не потребує повернення курсантів зі Львівського інституту Сухопутних військ.
Окрема актуальна проблема - відсутність до цього часу комплексного плану щодо розв'язання соціальних проблем військовослужбовців та працівників інституту, ефективного використання фондів інституту, його військових містечок, заходів щодо вирішення житлової проблеми військовослужбовців ОІСВ та осіб, які мешкають у гуртожитках, що призводить до обвального загострення соціальної напруженості й може призвести до непередбачених наслідків, створює дійсно критичний рівень соціального напруження, втрату віри у перспективу та майбутнє.
Іншим перспективним напрямком розвитку може бути створення на базі Одеського інституту Сухопутних військ, у ВМ №16, козацького ліцею. Створення ліцею буде сприяти підвищенню ефективності виконання заходів, що передбачені у Державній програмі розвитку козацтва в Україні. Ураховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності, відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських і культурних традицій Українського козацтва, прошу Вас підтримати пропозицію щодо створення в Одесі Південного козацького ліцею на 150-300 вихованців-підлітків з наданням їм відповідної середньої освіти та вихованням в дусі відданості Україні, що ґрунтується на спадщині козацьких традицій.

Створення в Одесі нового козацького навчального закладу, безумовно, буде сприяти реалізації заходів, спрямованих  на подолання дитячої безпритульності  та бездоглядності, які є винятково актуальними,   зважаючи на кількість бездоглядних дітей-сиріт на вулицях Одеси та інших міст регіону; військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин, присвяченої відзначенню важливих історичних подій в Україні; щодо фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-просвітницькій діяльності серед учнівської молоді, дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор. Проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Одеси та області; утворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових мистецтв.  
                       
Патріотизм армії залежить не тільки від географічного розташування підготовки її кадрів, а й від кріпості Віри у Господа та Батьківщину, від відношення влади до свого народу та його захисників в цілому. При усій важливості внутрішніх нестатків і проблем України її оборона - це та грань держави, якою вона безпосередньо стикається з іншими країнами і яка у величезній мірі визначає безпеку і положення нації в міжнародному співтоваристві.


Звертаюся до Вас з  метою дійсного збереження надбань багаторічної праці всього науково-педагогічного колективу Одеського інституту Сухопутних військ, забезпечення кращої долі відданих ділу військової освіти людей, збереження славних патріотичних традицій славетного військового закладу.
Прошу Вас як гаранта конституційних прав і свобод громадян:             
1) Доручити Міністру оборони  та Міністру освіти  вивчити ситуацію, що склалася навколо Одеського інституту Сухопутних військ;
2) доручити Міністру оборони  та Міністру освіти  сприяти утворенню у Південному регіоні України вищого військового закладу, який буде відповідати Закону України «Про вищу освіту», здійснювати підготовку офіцерів за спеціальностями військ спеціального призначення, військової розвідки, військової логістики та державної охорони України, збереженню матеріально-технічної бази навчання;
3) доручити Міністру оборони  та Міністру освіти, а також керівництву Одеської області сприяти утворенню в Одесі козацького ліцею Південного регіону України на 150-300 вихованців-підлітків для надання їм відповідної середньої освіти та вихованням в дусі відданості Україні, що ґрунтується на спадщині козацьких традицій;
4) доручити Міністру оборони  та Міністру освіти, а також керівництву Одеської області забезпечити законні права особового та науково-педагогічного складу інституту, суворе дотримання Законів України щодо їх соціального захисту.

 

З ПОВАГОЮ

Верховний отаман
Міжнародного Комітету
Всеукраїнського Козацтва
Генерал козацтва
Голова комітету з  питань                                                               А.В. Соколов
Міжнародних відносин
Ради українського козацтва        
при Президентові України

 

 

 

 


 

 

 

 

"Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтвa"